MAKSUTON ARVIO JA HINNAT

Maksuton arvio ja hinnat

Maksuton arvio

Jos olet kohdannut tilanteen, jossa saatat tarvita lakimiehen apua, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassa. Soita meille, täytä lomake verkossa tai lähetä meille sähköposti, joka sisältää selostuksen ongelmasta, niin annamme asiassa pikimmiten maksuttoman arviomme. Selvitämme samalla alustavasti, onko palkkiomme katettavissa vakuutuksestasi tai oletko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun.

Ei maksa mitään kysyä meidän mielipidettämme!
Palkkiomme katetaan ensisijassa oikeusturvavakuutuksestasi
Koti-, auto-, ja ammattivakuutuksiin sisältyy tyypillisesti oikeusturvavakuutus, jolla voidaan kattaa lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset joko osittain tai kokonaan. Voimme ottaa puolestasi yhteyden vakuutusyhtiöösi selvittääksemme sen, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksesi alaan. Selvitys voidaan aina tehdä etukäteen, ennen kuin kustannuksia syntyy. Huomaathan lisäksi, että oikeusturvavakuutuksen käyttäminen ei edellytä sitä, että olisit viemässä asian oikeuteen asti. Mikäli vakuutusta käytetään, laskutamme aina suoraan vakuutusyhtiötäsi riidan päätyttyä eli sinun ei tarvitse prosessin aikana maksaa meille mitään.
  • Kotivakuutus: Lähes kaikkiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, jolla voidaan kattaa lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kulut. Kotivakuutus kattaa mm. asuntoriitoihin, potilasvahinkoihin, sopimusriitoihin, vahingonkorvaukseen, vakuutuskorvauksiin sekä perintöriitaisuuksiin liittyvät asiat.
  • Autovakuutus: Liikennevahinkoasioissa myös ajoneuvosi kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus on käytettävissä.
  • Ammattiliittojen vakuutukset: Monet ammattiliitot ja työttömyyskassat tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen, joka kattaa esim. työsuhteen päättymiseen liittyvät riitatilanteet. Työtapaturma-asioissa ammattiliittojen vakuutukset ovat yleensä käytettävissä silloin, jos asia viedään vakuutusoikeuteen. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus ei valitettavasti ole käytettävissä työtapaturma-asioissa eikä työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa.
Valtion kustantama oikeusapu
Valtion kustantama oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.
Pro bono eli maksuton apu
Osana yrityksemme yhteiskuntavastuuta otamme valikoidusti hoidettavaksemme toimeksiantoja henkilöiltä, jotka tarvitsevat lakimiehen apua, mutta jotka eivät vähävaraisuutensa takia kykene palvelua itse kustantamaan.
Hinnat (voimassa 01.01.2019 alkaen)
Toimistomme veloitus suoritetaan yleensä aikaperusteisesti, ja sen perustana on toimeksiannon tyypistä riippuen 200 – 270 euroa / tunti (+ alv. 24 %).
Toimeksiannon tuntihintaan vaikuttavat asian kiireellisyys, vaikeusaste, asiaan liittyvä suuri taloudellinen intressi, toimeksiannon suorittaminen vieraalla kielellä sekä muut näihin rinnastuvat seikat.