Liikennerikokset

Liikennerikokset

Jos sinua epäillään liikennerikoksesta, kannattaa sinun ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman pian. Käyttämällä lakimiestä jo esitutkinnan alusta lähtien varmistat sen, että oikeutesi tulevat turvatuksi. Tiettyjen liikennerikosten osalta lakimieskulut voidaan kattaa suoraan autovakuutuksestasi.
Suomen rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi useita erilaisia liikennerikoksia. Näitä ovat muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, vammantuottamus liikenteessä sekä kuolemantuottamus liikenteessä.
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Liikenneturvallisuuden vaarantamisessa on kyse siitä, että henkilö joko tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelainsäännöstöä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen henkilön turvallisuudelle. Liikenneturvallisuuden vaarantamisrikos ei edellytetä, että teko olisi aiheuttanut konkreettista vaaraa. Rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen riittää, että teosta olisi voinut aiheutua konkreettista vaaraa toisen henkilön turvallisuudelle. Mahdollisen tuomion kannalta ei siis ole keskeistä se, miten paljon vaaraa on aiheutunut, vaan se, miten paljon teosta olisi voinut aiheutua vaaraa. Mitä enemmän vaaraa teko on aiheuttanut, sitä vakavampi rangaistus teosta yleensä seuraa.
Tyypillisiä liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksia ovat esimerkiksi merkittävä ylinopeus sekä pysähtymissäännön noudattamatta jättäminen. Käytännössä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta  voi rikoslain mukaan seurata sakkoja tai enimmillään kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitulle määrätään yleensä vähintään 3 kuukauden mittainen ajokielto.
Vammantuottamus tai kuolemantuottamus liikenteessä
Vammantuottamuksella tarkoitetaan rikoslain mukaan toiselle aiheutettua sellaista ruumiinvammaa tai sairautta, joka ei ole vähäinen. Vammantuottamuksella liikenteessä tarkoitetaan nimensä mukaisesti liikenteessä, käytännössä siis ajoneuvoa ajamalla, toiselle henkilölle aiheutettua vammaa. Vähäiset vammat, kuten mustelmat, jäävät tämän rikoksen tunnusmerkistön ulkopuolelle.
Vammantuottamus liikenteessä ei tekona edellytä tahallisuutta, vaan kuljettajan huolimattomuus vamman aiheutumiseen johtaneessa tilanteessa riittää. Tuottamus sanana tarkoittaa, että henkilö huolimattomalla toiminnallaan aiheuttaa tietyn seurauksen (vamman) toiselle henkilölle. Vammantuottamuksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta.
Kuolemantuottamus on ymmärrettävästi vammantuottamusta astetta vakavampi rikos. Kuolemantuottamuksesta liikenteessä on kyse silloin, kun henkilö huolimattomuudellaan aiheuttaa liikenteessä toisen kuoleman.
Usein liikenteessä tapahtuneeseen vammantuottamus- tai kuolemantuottamusepäilyyn liittyy myös epäily liikenneturvallisuuden- vaarantamisrikoksesta.
Ymmärrämme, että vamman- tai kuolemantuottamus on aina hyvin raskas asia myös rikoksesta syytetylle, sillä kyseessä on vahingossa alkunsa saanut tapahtumasarja, joka on johtanut toisen ihmisen vammautumiseen tai menehtymiseen. Me Suomen Laatujuristeilla olemme empaattisia ja helposti lähestyttäviä lakimiehiä, jotka ymmärtävät aina juridisten kysymysten lisäksi myös asian inhimillisen puolen.
Rikosoikeus on toimistomme ydinosaamisaluetta, ja meillä on kokemusta erilaisista liikennerikoksista, mukaan luettuna törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamisrikokset sekä törkeät kuolemantuottamukset liikenteessä.
Liikennevakuutus korvaa yleensä lakimieskulut
Yleisimpiin liikennevakuutuksiin kuuluu oikeusturvavakuutus, joka kattaa lakimieskulusi perusmuotoisia (ei-törkeitä) liikennerikoksia koskevissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus!
Puh. 045 269 8891 (Antti Sippola OTM) tai  toimisto@laatujuristit.fi. Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön täältä.


    Lue meidän & asiakkaidemme onnistumisista:

    Näissäkin onnistuimme