Rikoksen uhrin avustaminen

Rikoksen uhrin avustaminen

Rikoksen uhrilla on oikeus käyttää lakimiestä avustajana rikosilmoituksen tekemisessä, kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä. Asiantunteva juristi auttaa sinua vaatimaan rikokseen perustuvat vahingonkorvaukset mahdollisimman tehokkaasti. Tyypillisimpiin kotivakuutuksiin sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa urhin avustajana toimivan lakimiehen palkkion.
Tuomioistuin voi määrätä uhrille oikeusavustajan ja samalla myös tukihenkilön, jos kyseessä on lähisuhdeväkivalta, seksuaalirikos tai uhrin henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva vakava rikos. Tällöin valtio maksaa palkkion oikeusavustajan ja tukihenkilön palkkiot.

Rikoksen uhrilla oikeus korvauksiin

Uhrilla on oikeus rikosasian käsittelyn yhteydessä vaatia, että rikoksen tekijä korvaa aiheuttamansa vahingot. Uhrin täytyy ilmoittaa esitutkinnassa tai viimeistään tuomioistuimelle vahingoista sekä siitä, vaatiiko hän tekijältä korvauksia. Uhrilla on oikeus vaatia korvausta esimerkiksi rikkoutuneesta tai kadonneesta omaisuudesta, lääke-, lääkäri- ja sairaalakuluista sekä väkivallan aiheuttamasta kivusta ja särystä. Eräissä tapauksissa uhrille voidaan myöntää korvausta myös henkisestä kärsimyksestä.
Kun rikosasiaa käsitellään tuomioistuimessa, on rikoksen uhrin vaadittava siellä korvausta rikoksen tekijältä. Korvauksia voi yksittäistapauksessa saada myös vakuutusyhtiöltä tai Kelasta. Jos rikoksen uhri kutsutaan asian selvittämiseksi tuomioistuimeen todistamaan, hänellä on oikeus saada valtion varoista korvausta oikeuteen saapumisesta aiheutuneista kustannuksista. Uhrille voidaan maksaa päivärahaa sekä korvausta matkakustannuksista ja taloudellisesta menetyksestä.

Rikosasioiden sovittelu

Rikosasioita voidaan sovitella, jos sekä uhri että epäilty suostuvat siihen. Lisäksi edellytetään, että epäilty vahvistaa pääasiat tapahtumien kulusta ja että sovittelu on uhrin edun mukaista. Myös sovittelussa rikoksen uhrilla on oikeus olla mukana avustava lakimies. Sovittelu on maksutonta ja aina vapaaehtoista, ja sen voi myös halutessaan lopettaa kesken missä vaiheessa tahansa. Koulutetut, vapaaehtoiset sovittelijat auttavat rikosasian osapuolia keskustelemaan tapahtuneesta ja sopimaan rikoksesta aiheutuneiden haittojen hyvittämisestä ja vahinkojen korvaamisesta uhrille. Palvelua saa sovittelutoimistoista kaikkialla maassa.

Kotivakuutus kattaa lakimieskulut

Kotivakuutukseen kuuluva oikeusturvaosa kattaa yleensä lakimieskulusi, jos olet joutunut rikoksen uhriksi. Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus!
Puh. 045 269 8891 (Antti Sippola, OTM) tai toimisto@laatujuristit.fi


    Lue meidän & asiakkaidemme onnistumisista:

    näissäkin onnistuimme