Testamentin moite ja perintöriidat

Testamentin moite ja perintöriidat

Jos testamentti ei täytä muotovaatimuksia, testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän sairaus tai testamentin tekijä on taivuteltu tekemään testamentti, voidaan testamentti julistaa moitteen johdosta pätemättömäksi. Mikäli testamenttia ei moitita määräajassa, saa testamentti kuitenkin lainvoiman. Todisteiden keräämiseen testamentin pätemättömyysperusteista (esim. lääkärintodistusten kerääminen ja läpikäyminen) on varattava riittävästi aikaa, ja moitekanteen valmistelu on tästä syystä järkevää aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Siksi on erityisen tärkeää, että otat ajoissa yhteyttä lakimieheen, mikäli epäilet testamentin pätevyyttä tai sinun saamaasi testamenttia on moitittu. Kotivakuutukseesi kuuluva oikeusturvavakuutus kattaa yleensä testamentin moittimisesta aiheutuvat lakimieskulusi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotta voimme turvata oikeutesi!

Testamentin moittiminen

Testamenttia on moitittava käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut testamentin todisteellisesti tiedoksi, esimerkiksi haastemiehen välityksellä tai saantitodistuskirjeellä. Mikäli kannetta ei ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut testamentin todisteellisesti tiedoksi, saa testamentti lainvoiman eli sen katsotaan olevan pätevä, riippumatta siinä olevista virheistä.
Jos joku perillisistä moittii testamenttia ja se julistetaan pätemättömäksi, luetaan testamentin pätemättömyys ainoastaan sitä moittineen perillisen hyväksi. Mikäli siis yksi perillinen moittii testamenttia ja muut perilliset eivät, saa testamentti lainvoiman niiden perillisten osalta, jotka eivät moittineet testamenttia eli perintö jaetaan heidän osaltaan testamentin mukaisesti.
Testamentin pätemättömyysperusteet
Testamenttia voidaan moittia, jos:
  • Sitä ei ole tehty kirjallisesti
  • Sitä ei ole allekirjoitettu
  • Testamenttia ei ole allekirjoitettu kahden todistajan ollessa yhtäaikaa läsnä
  • Testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän sairaus
  • Testamentin tekijä on pakotettu, taivuteltu tai muulla tavoin erehdytetty tekemään testamentti
Kotivakuutukseesi kuuluva oikeusturvaosa kattaa yleensä lakimieskulusi testamentin moitetta koskevassa asiassa. Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton arvio!
Puh. 045-269 8891 tai toimisto@laatujuristit.fi.


    Lue meidän & asiakkaidemme onnistumisista:

    näissäkin onnistuimme