NÄISSÄKIN ONNISTUIMME

Me teemme tätä joka päivä.

Me teemme tätä joka päivä.

Noin 90 % toimeksiannoistamme päättyy sovintoon ilman pitkää ja kallista oikeudenkäyntiä. Alla uusimpia tapauksia, joissa onnistuimme turvaamaan asiakkaamme edun eri puolilla Suomea:
Noin 90 % toimeksiannoistamme päättyy sovintoon ilman pitkää ja kallista oikeudenkäyntiä. Alla uusimpia tapauksia, joissa onnistuimme turvaamaan asiakkaamme edun eri puolilla Suomea:

 • Avustimme henkilöauton ostajaa, joka oli hankkinut auton etäkaupan määritelmät täyttävällä tavalla, ja halunnut peruuttaa kaupan 14 vuorokauden kuluttua. Myyjäliike oli vastannut ostajalle, ettei kyseessä olisikaan etäkauppa, eikä peruutusoikeutta tästä syystä olisi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena saimme myyjäliikkeen myöntämään, että etäkaupan edellytykset olivat kaupassa täyttyneet, ja kauppa voitiin näin ollen peruuttaa. Etelä-Savo, 09/2023.
 • Edustimme käytetyn ajoneuvon ostajaa tapauksessa, jossa auton vakionopeudensäätimessä oli ilmennyt vikaa. Ostaja oli lisäksi havainnut, että auton todellinen matkamittarin lukema ei vastannut myyjän autosta antamia tietoja. Kirjelmitse käytyjen sovintoneuvottelujen tuloksena osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen, ja myyjäliike suoritti asiakkaallemme virheitä vastaavan hinnanalennuksen. Etelä-Pohjanmaa, 09/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ajoneuvo oli kauppojen jälkeen kärsinyt moottorivaurion, jonka seurauksena ajoneuvon koko moottori tuli vaihtaa. Myyjäliike kiisti aluksi kaikki vaatimukset, mutta onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui lopulta kustantamaan moottorin remontin. Etelä-Pohjanmaa, 09/2023.
 • Edustimme käytetyn auton ostajaa tilanteessa, jossa pian kauppojen jälkeen ajoneuvon jakopään hihna oli rikkoutunut. Sovintoneuvottelujen jälkeen myyjäliike suoritti asiakkaallemme korjauskustannuksia vastaavan hinnanalennuksen. Pohjois-Pohjanmaa, 08/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa autoa rasitti tiedonantovirhe. Auton moottorin yhteenlaskettu litratilavuus oli todellisuudessa huomattavasti pienempi, kuin mitä ajoneuvoa koskevassa myynti-ilmoituksessa tai kauppakirjassa oli merkitty. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjä suoritti asiakkaallemme merkittävän hinnanalennuksen. Keski-Suomi, 08/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja oli kauppojen jälkeen havainnut ajoneuvossa mm. ruostuman aiheuttaman reiän rungossa, öljyvuodon, ABS-anturin vian sekä vetoakselin suojakumien rikkoutumisen. Myyjä oli alunperin kiistänyt ostajan kaikki vaatimukset virheiden oikaisemisesta tai hinnanalennuksen suorittamisesta. Hyvin onnistuneiden ja poikkeuksellisen nopeiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui kuitenkin lopulta suorittamaan ostajalle merkittävän hinnanalennuksen. Uusimaa, 08/2023.
 • Avustimme hyötyajoneuvon ostanutta yritystä tilanteessa, jossa ajoneuvossa oli melko pian kauppojen jälkeen havaittu moottorivika. Ostaja ja myyntiliike olivat sopineet, että ajoneuvo korjattaisiin myyjän yhteistyökorjaamolla, mutta korjaamon suorittamat toimenpiteet olivat johtaneet koko moottorin rikkoutumiseen. Kirjelmöinnin ja onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike ja korjaamo suorittivat asiakkaallemme tuntuvan hinnanalennuksen, jonka avulla hän pysytyi suorittamamaan moottorin korjauksen itse valitsemassaan korjaamossa. Päijät-Häme, 07/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa autoon oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua tullut moottorivika, ja koko moottori tuli huoltoliikkeen lausunnon mukaan vaihtaa. Myyjäliike vaati, että ostaja osallistuisi moottorin vaihtamisen kustannuksiin 50 % osuudella. Kirjelmöinnin ja onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui kuitenkin vastaamaan moottorin vaihtamisen kustannuksista itse, eikä asiakkaallemme tullut korjaustöistä maksettavaa. Pohjois-Karjala, 07/2023.
 • Avustimme käytetyn pakettiauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja oli pian kauppojen jälkeen havainnut autossa erinäisiä puutteita. Eräitä puutteita oli havaittu jo ennen kauppojen solmimista, ja myyjäliike oli osana kauppasopimusta sitoutunut oikaisemaan nämä puutteet. Ostajan reklamoidessa asiasta oli myyjäliike kuitenkin kiistänyt velvollisuutensa oikaista edes ennalta tiedossa olleet ajoneuvon puutteet. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike lopulta oikaisi kaikki ajoneuvossa havaitut puutteet omalla kustannuksellaan. Uusimaa, 07/2023.
 • Edustimme käytetyn sähköauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja oli kauppojen jälkeen havainnut, ettei ajoneuvossa todellisuudessa myyjän ilmoituksesta poiketen ollutkaan lisävarusteena nk. FSD-autopilot -toimintoa. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjäliike suoritti asiakkaallemme kyseisen lisävarusteen puuttumista vastaavan hinnanalennuksen. Päijät-Häme, 06/2023.
 • Edustimme käytetyn pakettiauton ostajia tapauksessa, jossa ajoneuvossa oli ostajan suorittaman katsastuksen yhteydessä havaittu eräitä puutteita. Myyjäliike kiisti ostajan vaatimukset mm. sillä perusteella, että kyse olisi ollut yksinomaan nk. ajoneuvon kuluvista osista. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suoritti ostajille tuntuvan hinnanalennuksen ja oikeudenkäynniltä asiassa vältytiin. Varsinais-Suomi, 06/2023.
 • Avustimme käytetyn ajoneuvon ostajaa tilanteessa, jossa ostaja oli melko pian kauppojen jälkeen havainnut ajoneuvon polttoainetankissa ja suuttimissa vikaa. Myyjäliike kiisti ostajan vaatimukset hinnanalennuksesta tai virheen maksuttomasta oikaisemisesta, ja väitti virheen syntyneen ostajan oman toiminnan seurauksena. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike lopulta suostui korjaamaan ajoneuvon virheet ilman, että asiakkaallemme syntyi tästä kustannuksia. Etelä-Karjala, 06/2023.
 • Edustimme ajoneuvon ostajaa tapauksessa, jossa kaupat oli solmittu ostajan näkemyksen mukaan nk. etäkauppana ja ostaja oli 14 vuorokauden sisällä kaupoista ilmoittanut haluavansa peruutta kaupan. Myyjä kiisti ostajan oikeuden peruuttaa kauppa kuluttajansuojalain etämyyntisäännösten perusteella, ja ilmoitti näkemyksenään, että kauppa ei todellisuudessa olisi ollut etäkauppa, sillä ostaja oli noutanut auton myyjäliikkeen pihalla. Kaupan keskeiset ehdot oli kuitenkin sovittu osapuolten välillä Whatsappin ja sähköpostin välityksellä ja myös kauppakirja oli allekirjoitettu sähköisesti. Kirjelmöinnin ja onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjäliike myönsi ostajan oikeuden peruuttaa kauppa, ja kauppa näin ollen peruttiin. Uusimaa, 06/2023.
 • Avustimme yksityishenkilöä tilanteessa, jossa hän oli myynyt henkilöautonsa autoliikkeelle osana uuden ajoneuvon kauppaa. Autoliike vaati kuitenkin vaihtoajoneuvon osalta jälkikäteen merkittävää hinnanalennusta ajoneuvossa todettujen väitettyjen virheiden johdosta. Onnistuimme kirjelmöimällä torjumaan autoliikkeen vaatimukset niin perusteellisesti, että se lopulta luopui kaikista vaatimuksista asiakastamme kohtaan. Kymenlaakso, 06/2023.
 • Edustimme käytetyn sähköauton ostajaa tapauksessa, jossa autossa oli pian kauppojen solmimisen jälkeen havaittu jarruvika. Vian korjaaminen edellytti melko kalliita korjaustoimenpiteitä. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike korjasi jarrujen viat ilman, että ostajalle syntyi tästä merkittäviä kustannuksia. Uusimaa, 05/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa kuluttajariitalautakunta oli jo suosittanut auton kaupan purkamista, mutta myyjäliike ei suostunut noudattamaan lautakunnan päätöstä. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen autoliike lopulta suostui noudattamaan lautakunnan päätöstä ja ajoneuvon kauppa purettiin. Uusimaa, 05/2023.
 • Edustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ajoneuvossa oli havaittu mm. öljyvuotoja, öljynpainevika sekä kampiakselin vääntymä melko pian kauppojen solmimisen jälkeen. Myyjäliike oli tarjoutunut oikaisemaan virheet, mutta yritti sälyttää auton virheiden korjauksen kustannuksia merkittäviltä osin ostajalle. Lisäksi korjausaikataulu oli epävarma, sillä se siirtyi jatkuvasti, kun myyjäliike vetosi yhteistyökorjaamonsa työkiireisiin. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena ajoneuvon virheet oikaistiin ostajan valitsemassa toisessa huoltoliikkeessä ja siten, että myyjäliike vastasi korjauskustannuksista yksin itse. Pirkanmaa, 05/2023.
 • Avustimme käytetyn auton ostajia tapauksessa, jossa ajoneuvo oli osoittautunut kolaroiduksi aiemmin ulkomailla ennen sen tuomista Suomeen. Vaikka auton kolarihistoria ei sinällään yksin oikeuttanutkaan hinnanalennukseen, oli ajoneuvon vauriot korjattu puutteellisesti. Myyjäliike vastusti kaikkia ostajien vaatimuksia. Veimme asian kuluttajariitalautakuntaan, joka päätyi suosittamaan merkittävää hinnanalennusta ostajille. Myyjäliike lopulta noudatti lautakunnan päätöstä ja suoritti asiakkaillemme tuntuvan hinnanalennuksen. Pohjois-Karjala, 05/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja oli kauppojen solmimisen jälkeen havainnut, että auto on mahdollisesti aikaisemmin kolaroitu ja lunastettu vakuutusyhtiön toimesta Yhdysvalloissa. Ostaja vaati tällä perusteella kaupan purkamista, mutta myyjäliike kiisti vaatimukset vedoten siihen, ettei lunastuksesta ollut olemassa riittävää näyttöä. Yhdysvaltalaisen kumppanitoimistomme avulla saimme hankittua riittävät asiakirjat, jotka osoittivat, että ajoneuvo oli todella kolaroitu Yhdysvalloissa niin pahoin, että se oli lunastettu ja huutokaupattu vakuutusyhtiön toimesta. Myyjäliike oli näin pakotettu purkamaan kaupan. Uusimaa, 05/2023.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ajoneuvossa oli melko pian kauppojen jälkeen todettu kuluttajansuojalain tarkoittama virhe. Autoliike oli aluksi vastustanut ostajan kaikkia vaatimuksia jyrkästi, mutta kirjelmöinnin ja sovintoneuvottelujen tuloksena autoliike lopulta suoritti asiakkaallemme virheiden korjauskustannuksia vastaavan hinnanalennuksen. Pohjois-Savo, 05/2023.
 • Edustimme yksityishenkilöä tapauksessa, jossa hän oli myynyt henkilöautonsa autoliikkeelle, osana uuden ajoneuvon kauppaa. Autoliike vaati kuitenkin vaihtoajoneuvoa koskevan kaupan purkamista ajoneuvossa todettujen väitettyjen virheiden johdosta. Onnistuimme kirjelmöimällä torjumaan autoliikkeen vaatimukset niin perusteellisesti, että se luopui vaatimuksista asiakastamme kohtaan kokonaan. Pohjois-Karjala, 04/2023.
 • Edustimme autoliikettä tilanteessa, jossa käytetyn henkilöauton ostaja vaati kaupan purkamista ajoneuvossa havaittujen toistuvien virheiden vuoksi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena osapuolet pääsivät sopuun virheiden korjaamista koskevien kustannusten jakamisesta, ja kaupan purkamiselta tai oikeudenkäynniltä asiassa vältyttiin. Päijät-Häme, 04/2023.
 • Avustimme yksityishenkilöä tapauksessa, jossa hän oli myynyt henkilöauton autoliikkeelle, joka vaati kaupan purkua ajoneuvossa todettujen väitettyjen virheiden johdosta. Onnistuimme kirjelmöimällä torjumaan autoliikkeen vaatimukset niin tehokkaasti, että se luopui vaatimuksista asiakastamme kohtaan. Pirkanmaa, 04/2023.
 • Edustimme autoliikettä tapauksessa, jossa ostaja vaati viritettynä ostetun auton kaupan purkamista, pääasiassa kuluvia osia koskevien väitettyjen virheiden johdosta. Onnistuimme perustellusti kiistämään ostajan vaatimukset lähes täysin, ja asia sovittiin lopulta pienellä hinnanalennuksella, jota autoliike oli esittänyt ostajalle jo aiemmin. Päijät-Häme, 03/2023.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa auton ajotietokone oli vianmäärityksessä osoittanut useita, mm. vaihdelaatikkoon liittyviä vikatiloja. Nämä virheet edellyttivät melko laajoja ja kalliita korjaustoimenpiteitä. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike oikaisi (korjautti) ajoneuvon virheet ilman, että asiakkaallemme syntyi tästä merkittäviä kustannuksia. Pirkanmaa, 03/2023.
 • Edustimme käytetyn ajoneuvon ostajia tapauksessa, jossa ostajat vaativat myyjältä vaihdelaatikon virheiden oikaisemista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suostui oikaisemaan ajoneuvon virheet ilman, että ostajille tuli asiasta kustannuksia. Uusimaa, 03/2023.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja halusi 14 vuorokauden kuluessa kaupoista peruuttaa autokaupan kuluttajansuojalain etämyynnin peruutusoikeuden nojalla. Kauppa oli siis toteutettu etäkauppana, ja myyjäliike oli kuljettanut auton noin 400 km päähän ostajan kotiin. Myyjäliike ensin kieltäytyi kaupan peruuttamisesta, mutta hyvin sujuneiden neuvottelujen tuloksena myyjä taipui, nouti ajoneuvon ja palautti kauppahinnan asiakkaallemme. Kymenlaakso, 03/2023.
 • Edustimme käytetyn auton ostajaa tilanteessa, jossa ajoneuvon moottori oli pian kauppojen solmimisen jälkeen vaurioitunut. Ajoneuvon koko moottori tuli vaihtaa uuteen. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjäliike sitoutui korvaamaan moottorin vaihtamisen kuluista työnosuuden kokonaan sekä myös vaihtomoottorin hankintakulut lähes kokonaan. Pirkanmaa, 03/2023.
 • Avustimme käytetyn ajoneuvon ostajaa tapauksessa, jossa mm. auton perä oli osoittautunut viottuneeksi ja auto myös kulutti öljyä yli valmistajan ilmoittaman hyväksyttävän enimmäismäärän. Sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike oikaisi (korjautti) ajoneuvon virheet ilman, että asiakkaallemme syntyi tästä kustannuksia. Pirkanmaa, 02/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja oli kauppojen jälkeen saanut tietoo kyseessä olevan nk. kolariauto, jonka vakuutusyhtiö oli aikaisemmin lunastanut. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui purkamaan kaupan. Keski-Suomi, 02/2023.
 • Edustimme myyjäliikettä tapauksessa, jossa ajoneuvon moottori oli kauppojen jälkeen rikkoutunut niin pahoin, että se täytyi vaihtaa. Ostaja vaatii tilanteessa kaupan purkamista, mutta onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen asia sovittiin maltillisella hinnanalennuksella. Uusimaa, 02/2023.
 • Edustimme käytettynä maahantuodun urheiluauton ostajaa tapauksessa, jossa autoa rasitti mm. tiedonantovirhe. Ajoneuvo oli historiatietojensa mukaan vaurioitunut tulvassa Yhdysvalloissa niin pahoin, että se oli vakuutusyhtiön toimesta lunastettu. Suomessa auto oli myyty asiakkaallemme ilman minkäänlaista mainintaa aiemmista vaurioista ja vakuutusyhtiön lunastuksesta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui purkamaan kaupan. Satakunta, 02/2023.
 • Avustimme käytettynä maahantuodun henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa auton historiasta oli kauppojen jälkeen selvinnyt laajahkot kolarivauriot. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen osapuolet purkivat ajoneuvon kaupan. Päijät-Häme, 02/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton myyjänä toiminutta autoliikettä tapauksessa, jossa auton ostaja kohdisti autoliikkeeseen kaupanpurkuvaatimuksen vedoten mm. auton ajovalojen ja ajotietokonejärjestelmien virheisiin. Pitkien, mutta onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjä sai oikaista virheet, ja siten oikeudenkäynniltä sekä mahdolliselta kaupan purkamiselta vältyttiin. Päijät-Häme, 02/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ajoneuvon lisävarusteena myyty Webasto-lisälämmitin oli osoittautunut vialliseksi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike sitoutui suorittamaan Webaston korjauskustannuksista 70 % ja ostajalle jäänyt osuus saatiin katettua ostajan hankkimalla auton lisäturvavakuutuksella. Virheen oikaisusta ei siten syntynyt ostajalle kuluja. Etelä-Pohjanmaa, 02/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa autossa oli melko pian kauppojen jälkeen havaittu moottorin jakoketjun rikkoutuminen. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suoritti asiakkaallemme hinnanalennuksen. Varsinais-Suomi, 01/2023.
 • Edustimme henkilöä, joka ostettuaan käytetyn henkilöauton yksityiseltä myyjältä, oli havainnut ajoneuvossa runsaasti vikoja – muun muassa öljyvuodon. Sovintoneuvottelujen tuloksena myyjä suoritti asiakkaallemme merkittävän hinnanalennuksen. Uusimaa, 01/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ajoneuvon määräaikaishuoltoväli oli ylittynyt, ja auton moottori tämän jälkeen rikkoutunut. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suoritti ostajalle merkittävän hinnanalennuksen siitä huolimatta, että ajoneuvon huoltoväli oli ostajasta johtuvasta syystä ylittynyt. Uusimaa, 01/2023.
 • Edustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta ajoneuvon polttoainekäyttöisen lisälämmittimen puuttumisen johdosta. Avullamme asia saatiin ratkaistua siten, että myyjäliike asensi ajoneuvoon kustannuksellaan uuden Binar-lisälämmittimen. Lappi, 01/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa melko pian kauppojen jälkeen autossa ilmeni jäähdytysnesteen vuoto sekä moottorin kannen tiivisteen virhe. Sovintoneuvottelujen tuloksena myyjäliike suostui lopulta kustantamaan 85 % ajoneuvon korjauskustannusten hinnasta. Kainuu, 01/2023.
 • Edustimme käyttöajoneuvon hankkinutta kiinteistöhuoltoyritystä riita-asiassa, jossa ajoneuvon vaihdelaatikko oli osoittautunut vialliseksi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjäliike sitoutui vastaamaan vaihdelaatikon korjauskustannuksista. Pohjois-Pohjanmaa, 01/2023.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa autoliike vaati korvausta vaihdelaatikon vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi pääosan virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.
 • Avustimme käyetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa autoliike vaati korvausta ostajalta tämän toimittamassa vaihtoautossa ilmenneiden vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen onnistuimme torjumaan merkittävän osan myyjän vaatimuksista.
 • Avustimme auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton ilmastoinnin vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton katalysaattorin vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton kytkinjärjestelmän ja puhallinmoottorin vikojen johdosta sekä sen vuoksi, että autosta oli annettu virheellistä tietoa ennen kauppaa. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle merkittävän hinnanalennuksen.
 • Avustimme traktorimönkijän ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta mönkijän kytkimen ja moottorin vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle merkittävän hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton mekatroniikan vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta moottorin vikojen vuoksi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle tuntuvan hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta sen vuoksi, että moottori kävi epätasaisesti ja siinä oli öljyvuoto. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi pääosan korjauskustannuksista.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta sen vuoksi, että myyjä ei ollut kertonut ennen kauppaa, että auto on ns. kolariauto. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle merkittävän hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta apurungon, ylätukivarren ja raidetangon vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin siten, että ostaja vaihtoi ajoneuvon toiseen myyjän valikoimassa olleeseen henkilöautoon.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta moottorin yläpään vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi merkittävän osan vikojen korjauskustannuksista.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta kytkimen ja kaksoismassapyörän vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi pääosan vikojen korjauskustannuksista.
 • Avustimme autoliikettä tapauksessa, jossa ostaja vaati myyjältä korvausta sen vuoksi, että ajoneuvon ominaisuuksista oli annettu virheellistä tietoa. Onnistuimme torjumaan merkittävän osan ostajan vaatimuksista ja asia saatiin ratkaistua sovinnollisesti ilman oikeudenkäyntiä.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa myyjä on yrittänyt veloittaa ostajalta autoon välittömästi kaupanteon jälkeen suoritettujen korjaustoimenpiteiden huomattavia kustannuksia. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi pääosan virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta ilmastoinnin vikojen sekä moottorin öljyvuodon johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi pääosan virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta starttimoottorin johtosarjan vian johdosta sekä sen vuoksi, että auto osoittautui tuontiautoksi. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin siten, että ostaja vaihtoi ajoneuvon toiseen myyjän valikoimassa olleeseen henkilöautoon.
 • Avustimme käytetyn auton ostanutta yritystä tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton moottorin jäähdytysjärjestelmässä ilmenneen vuodon johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton AdBlue ja SCR-järjestelmässä ilmenneiden vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä vian selvittelykustannukset.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton öljynkulutuksessa, jarrupaloissa ja jarrulevyissä ilmenneiden vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi virheiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton apurungon ja valojen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi virheiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton vaihdelaatikon hydraulisen ohjainlaitteen vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä oikaisi virheen ja korvasi vian selvittelystä aiheutuneet kustannukset.
 • Avustimme käytetyn auton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton jarruvian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme käytetyn asuntoauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta sen vuoksi, että ostajalle ei oltu ennen kauppaa ilmoitettu, että ajoneuvo on ollut kolarissa. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta auton jäähdytinnesteiden vuodon ja öljyvuotojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton ohjainlaitteen ja pumpun vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi merkittävän osan vikojen korjauskustannuksista.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton öljynkulutuksessa olevan vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta kompressorin, lukkolaitteiden ja etuvalojen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen, myyjä maksoi osan vikojen korjauskustannuksista.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton etukardaanin vian johdosta sekä sen vuoksi, että myyjä ei ollut ilmoittanut ostajalle, että kaupan kohteena ollut auto on ollut kolarissa. Asia eteni käräjäoikeuden pääkäsittelyyn, jonka jälkeen myyjä tuomittiin maksamaan ostajalle merkittävä hinnanalennus sekä korvaamaan ostajan oikeudenkäyntikulut.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton öljynkulutuksessa olevan vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan auton korjauskustannuksista.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton ilmastoinnin kompressorin, tukivarsien ja kallistuksenvakaajien virheiden johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme käytetyn henkilöauton ostajaa tilanteessa, jossa auton ajotietokoneen toiminnassa oli kauppojen jälkeen havaittu vakavia ongelmia. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena myyjä suostui purkamaan kaupan siten, että ostaja vaihtoi ajoneuvon toiseen myyjän valikoimassa olleeseen henkilöautoon.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton öljynkulutuksessa olevan vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan auton korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta uuden auton adaptiivisen vakionopeudensäätimen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin vain johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan auton korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton kaupassa sen vuoksi, että autosta oli ennen kauppaa annettu virheellisiä tietoja. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan auton korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton kaupassa sen vuoksi, että autosta oli ennen kauppaa annettu virheellisiä tietoja esimerkiksi alustan osalta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin ja auto vaihdettiin toiseen ostajan valitsemaan autoon.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton kytkimen ja vauhtipyörän vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan ajoneuvon korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin öljyvuodon johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton hehkujen, pakoputken paineanturin ja vakionopeudensäätimen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi ajoneuvon korjauskustannukset.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton ohjausyksikön vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin erinäisten, mm. kannen tiivisteen, vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn matkailuajoneuvon katon vuotojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn ajoneuvon moottorin, kallistuksenvakaajan yhdystangon ja polttoainesuodattimen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn ajoneuvon moottorin vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn ajoneuvon lukkolaitteiden, kompressorin ja turbon vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta autoliikkeen tekemän virheellisen huoltodiagnoosin johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton jakovaihteiston ketjun, vaihdelaatikon ja virheellisesti ilmoitetun mittarilukeman johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä suoritti ostajalle merkittävän hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton renkaiden, vanteiden ja vaihdelaatikon vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton vaihteiston vikojen sekä puutteellisen takuun johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen kauppa purettiin.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin ja turbon vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korvasi merkittävän osan vikojen korjauskustannuksista.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton etupuskurin, toisioilmajärjestelmän ja sähkövikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä korjasi ajoneuvon viat ja suoritti ostajalle hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin jakoketjun, suutinten sekä kannen vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen tuloksena kaikki ajoneuvon viat korjattiin myyjän kustannuksella.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton moottorin vian johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi ostajalle merkittävän hinnanalennuksen.
 • Avustimme ostajaa tapauksessa, jossa ostaja vaati korvausta käytetyn auton hehkutulppien ja akun vikojen johdosta. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen myyjä maksoi merkittävän osan vikojen korjauskustannuksista.