Liukastuminen ja lumivahingot

Liukastuminen ja lumivahingot

Mikäli olet kärsinyt vahinkoa liukastumisen tai putoavan lumen vuoksi, saattaa kunta tai kiinteistöä hallinoiva taho olla velvollinen korvaamaan sinulle aiheutuneen vahingon. Kunnilla on kunnossapitovastuu kaduista ja pyöräteistä ja kiinteistön omistajilla on kunnossapitovastuu kiinteistöön kuuluvasta alueesta sekä tontin kohdalla sijaitsevasta jalkakäytävästä. Mikäli kunnossapitovastuu on laiminlyöty, on edellä mainittu taho velvollinen korvaamaan liukastumisen tai lumen aiheuttaman vahingon.
Liukastumisen tai lumesta johtuvina vahinkoina korvataan henkilö- ja esinevahingot. Korvattavia henkilövahinkoja ovat sairaanhoitokustannukset, ansionmenetykset, kipu ja särky sekä pysyvä haitta. Esinevahinkoina korvataan vahinkotapahtuman johdosta vioittuneet esineet esim. auto, vaatteet tai matkapuhelin.

Esimerkkitapaus: Avustimme asunto-osakeyhtiön pihalla liukastunutta henkilöä vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä. Onnistuneiden sovintoneuvottelujen jälkeen vastapuoli suoritti päämiehellemme 5.000 euron korvauksen kivusta ja särystä sekä korvasi päämiehemme sairaanhoitokustannukset

Kotivakuutukseesi kuuluva oikeusturvaosa kattaa yleensä lakimieskulut vahingonkorvaukseen liittyvissä riitatilanteissa. 
Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus.
Puh. 045-269 8891 tai toimisto@laatujuristit.fi


    Lue meidän & asiakkaidemme onnistumisista:

    Näissäkin onnistuimme