Palkanlisät ja odotusajan palkka

Palkanlisät ja odotusajan palkka

Jos työnantajasi ei ole maksanut sinulle ylityökorvauksia tai muita palkanlisiä, on sinulla lähtökohtaisesti oikeus vaatia niiden maksamista. Mikäli työnantajasi ei ole maksanut sinulle täysimääräisesti palkkaasi ja sen lisiä työsuhteen viimeiseen päivään mennessä, saattaa sinulla olla oikeus saada korvauksena palkka kuudelta päivältä.Useisiin ammattiliittojen ja työttömyyskassojen jäsenyyteen kuuluu vakuutus, joka kattaa lakimieskulut työoikeudellisessa riidassa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin turvaamme oikeutesi.
Palkkaa ja palkanlisiä koskevia määräyksiä on lakien lisäksi työehtosopimuksissa. Monella alalla on voimassa niin kutsuttu yleissitova työehtosopimus, jonka määräyksistä työnantaja ei voi poiketa työsopimuksessa. Jos alalla on voimassa oleva yleissitova työehtosopimus, on työnantajan toisin sanoen noudatettava sen palkkaa ja palkanlisiä koskevia määräyksiä riippumatta siitä, mitä hän on sopinut työntekijän kanssa.

Palkanlisät

Jos työnantajasi ei ole maksanut sinulle ylityökorvauksia tai muita palkanlisiä, on sinulla lähtökohtaisesti oikeus vaatia niiden maksamista. Mikäli työnantajasi ei ole maksanut sinulle täysimääräisesti palkkaasi ja sen lisiä työsuhteen viimeiseen päivään mennessä, saattaa sinulla olla oikeus saada korvauksena palkka kuudelta päivältä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin turvaamme oikeutesi!
Palkkaa ja palkanlisiä koskevia määräyksiä on lakien lisäksi työehtosopimuksissa. Monella alalla on voimassa niin kutsuttu yleissitova työehtosopimus, jonka määräyksistä työnantaja ei voi poiketa työsopimuksessa. Jos alalla on voimassa oleva yleissitova työehtosopimus, on työnantajan toisin sanoen noudatettava sen palkkaa ja palkanlisiä koskevia määräyksiä riippumatta siitä, mitä hän on sopinut työntekijän kanssa.

Odotusajan palkka

Työntekijän palkan on oltava maksettu täysimääräisesti työsuhteen viimeiseen päivään mennessä. Mikäli palkkaa ei ole maksettu työsuhteen viimeiseen päivään mennessä, työntekijällä on oikeus saada täysi palkka kultakin päivältä, jonka palkka on myöhässä, kuitenkin enintään kuudelta päivältä.

Oikeus odotusajan palkkaan syntyy riippumatta siitä, kuinka suuri osa palkasta viivästyy. Toisin sanoen työntekijällä saattaa olla oikeus odotusajan palkkaan, vaikka palkasta olisi jäänyt maksamatta vain kymmeniä senttejä. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko työnantaja laiminlyönyt varsinaisen palkan vai joidenkin palkanlisien maksamisen; työntekijällä on joka tapauksessa oikeus odotusajan palkkaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus. Puh. 045 269 8891 tai toimisto@laatujuristit.fi