Vahingonkorvaus

Jos uudessa tai käytetyssä autossa ilmenneestä virheestä on aiheutunut sinulle vahinkoa, Voi sinulla olla oikeus vahingonkorvaukseen. Korvattavaa on ainoastaan sellainen vahinko, jolla on taloudellista arvoa: ostajalle aiheutunutta ärsytystä, ajanhukkaa tai mielipahaa ei korvata.
Korvattavaa vahinkoa voi olla esimerkiksi virheen selvittelystä aiheutuneet kustannukset, kuten tavarantarkastajan lausunto sekä ostajalle virheen selvittämisestä aiheutuneet matka- ja puhelinkulut. Mikäli myyjä on toiminut asiassa huolimattomasti, voi myös virheen johdosta ostajalle mahdollisesti aiheutunut tulonmenetys tulla korvattavaksi. Aiheutuneen vahingon määrä on kyettävä osoittamaan kuittien tai tositteiden avulla.
Ostajalla on velvollisuus pyrkiä rajoittamaan hänelle aiheutuneen vahingon määrää. Esimerkiksi virheen laatua ja laajuutta selvitettäessä, on pyrittävä käyttämään hinnaltaan kilpailukykyisiä asiantuntijoita.
Haluatko vaatia vahingonkorvausta virheen johdosta? Koti- tai ajoneuvovakuutukseesi kuuluva oikeusturvaosa kattaa yleensä lakimieskulusi auton kauppaan liittyvässä riitatilanteessa. Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus.
Tutustu viimeisimpiin onnistumisiimme autokauppariidoissa tästä.
 

Koti- tai autovakuutus kattaa yleensä lakimieskulut

Koti- tai ajoneuvovakuutukseesi kuuluva oikeusturvaosa kattaa yleensä lakimieskulusi auton kauppaan liittyvässä riitatilanteessa. Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus!
Puh. 0400 4304 25 tai matti.kari@laatujuristit.fi (Matti Kari, lakineuvoja). Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön täyttämällä oheisen lomakkeen tai lähettämällä WhatsApp-viestin painamalla napista.