Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättyminen

Jos sinut on irtisanottu ilman laillista perustetta, kannattaa sinun ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin varmistat, että oikeutesi tulevat turvatuksi. Useiden ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenetuihin kuuluu oikeusturvavakuutus, joka kattaa lakimieskulusi irtisanomiseen liittyvässä tilanteessa.
Mikäli sinut on irtisanottu ilman laillista perustetta, on työnantajasi velvollinen maksamaan sinulle korvauksena 3 – 24 kuukauden palkan. Mikäli työnantajasi laiminlyö työsuhteesta johtuvat velvoitteensa, eli esimerkiksi ei maksa sinulle palkkaa, voi sinulla olla oikeus päättää työsuhde ja vaatia työnantajalta korvauksena 3- 24 kuukauden palkkaa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin voimme turvata oikeutesi irtisanomiseen liittyvässä tilanteessa.
Työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanominen on mahdollista työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla ja työnantajayritykseen liittyvillä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Henkilöön liittyvät perusteet

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsopimuksen, mikäli työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Vähäinen työsuhteesta johtuvien velvoitteiden laiminlyöminen tai rikkominen, ei kuitenkaan ole hyväksyttävä irtisanomisperuste.
Työnantaja voi lisäksi irtisanoa työntekijän työsopimuksen, mikäli työntekijä ei enää kykene suoriutumaan työtehtävistään hänen työntekoedellytyksissään tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi. Tällöinkin työnantajan on ensin selvitettävä, olisiko työntekijä mahdollista sijoittaa toisiin työtehtäviin.
Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työntekijän henkilökohtaisella perusteella, on työnantajan annettava työntekijälle varoitus ja riittävä mahdollisuus korjata virheellinen menettely.

Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet

Työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä, mikäli tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudellenjärjestelystä johtuvista syistä. Tarjolla olevan työn on vähennyttävä olennaisesti ja pysyvästi eli esimerkiksi vähäinen kausittainen vaihtelu ei oikeuta työnantajaa irtisanomaan työntekijää.
Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää, mikäli työntekijä voidaan kouluttaa toisiin työtehtäviin. Irtisanominen saattaa olla niin ikään laiton, mikäli työnantaja palkkaa toisen työntekijän ennen irtisanomista tai sen jälkeen samankaltaisiin tehtäviin.

Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkamisella tarkoitetaan sitä, että työsopimus päätetään ilman irtisanomisaikaa. Mikäli työsuhde puretaan, päättyy työsuhde toisin sanoen välittömästi.
Työsopimuksen purkaminen edellyttää aina vielä painavampia perusteita, kun työsopimuksen irtisanominen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotta voimme selvittää, onko työsopimuksen purkaminen ollut perusteltu.
Useisiin ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenyyteen kuuluu oikeusturvavakuutus, joka kattaa lakimieskulut laitonta irtisanomista koskevissa tilanteissa.
Ota yhteyttä ja pyydä tilannettasi koskeva maksuton alkukartoitus.
Puh. 045-269 8891 tai toimisto@laatujuristit.fi