Näissäkin onnistuimme!

Alla uusimpia tapauksia, joissa onnistuimme turvaamaan asiakkaamme edun:

 • Asuntokauppariita: Avustimme omakotitalon myyjänä toiminutta asiakastamme puolustaessamme häntä ostajien esittämää hinnanalennusvaatimusta vastaan. Onnistuimme torjumaan ostajien vaatimukset ilman oikeudenkäyntiä lähes täysimääräisesti, ja asiakkaamme suoritti hinnanalennusta lopulta vain alle 10 % siitä, mitä ostajat olivat häneltä alunperin vaatineet, 3/2019.

 • Työoikeus: Avustimme asiakastamme tämän kohdistaessa työsuhteen päättymiseen liittyviä vaatimuksia entiseen työnantajaansa. Onnistuimme turvaamaan asiakkaallemme useamman kuukauden palkkaa vastaavat lisäkorvaukset ilman oikeudenkäyntiä, 3/2019.

 • Vahingonkorvausoikeus: Avustimme taloyhtiön pihalla liukastunutta asiakastamme korvausten vaatimisessa taloyhtiöltä. Asiakkaamme sai lopulta täyden korvauksen, missä auttoi taloyhtiöllä ollut laaja tapaturmavakuutus, 3/2019.

 • Työoikeus: Avustimme asiakastamme työsuhteen päättämistä koskeneissa sopimusneuvotteluissa. Onnistuimme turvaamaan asiakkaallemme noin vuoden palkkaa vastaavat korvaukset, 2/2019.

 • Testamentin moite: Neuvottelimme kuolinpesän osakkaana olleelle asiakkaallemme tuntuvan sovintosumman testamentin moitetta koskeneessa tapauksessa, 1/2019.

 • Sopimusriita: Neuvottelimme palveluntarjoajana toimineelle asiakkaallemme edullisen sovintosopimuksen ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 1/2019.

 • Asuntokaupan virhe: Voitimme omakotitalon ostajana olleen asiakkaamme jutun käräjäoikeudessa. Myyjä tuomittiin maksamaan tuntuva hinnanalennus, 1/2019.

 • Asuntokaupan virhe: Neuvottelimme kiinteistön myyjänä toimineen asiakkaamme kannalta positiivisen sovintosopimuksen hovioikeudessa, 12/2018.

 • Vuokralaisen häätöasia: Avustimme vuokranantajana toimivaa asiakastamme vuokralaisen häätöä koskeneessa asiassa käräjäoikeudessa, 12/2018.

 • Asuntokaupan virhe: Neuvottelimme kiinteistön myyjänä toimineen asiakkaamme kannalta positiivisen sovintosopimuksen hovioikeudessa, 12/2018.

 • Velkomus: Huolehdimme velkojana toimineen asiakkaamme etujen toteutumisesta käräjäoikeudessa, 12/2018.

 • Asuntokaupa virhe: Neuvottelimme asunnon ostajana olleelle asiakkaallemme merkittävän hinnanalennuksen ilman oikeudenkäyntiä, 11/2018.

 • Työoikeus: Avustimme äitiysvapaalta palaamassa ollutta asiakastamme työsuhteen päättämissopimusta koskeneissa neuvotteluissa suurta pörssiyhtiötä vastaan. Asiakkaallemme myönnettiin lopulta 6 kuukauden palkkaa vastaava sovintosumma, 11/2018.

 • Työntekijän oikeudet: Avustimme kahta siivoojana työskennellyttä asiakastamme palkkasaatavia koskeneessa asiassa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 10/2018.

 • Asuntokaupan virhe: Neuvottelimme asunnon ostajana olleelle asiakkaallemme merkittävän sovintosumman ilman oikeudenkäyntiä, 9/2018.

 • Työoikeus: Avustimme kahta myymälätyöntekijää perusteetonta irtisanomista koskeneessa asiassa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 9/2018.

 • Velkomus: Edustimme velallista asiakastamme sovintoneuvotteluissa, joissa onnistuimme saavuttamaan päämiehemme kannalta edullisen sovintosopimuksen, 9/2018.

 • Työoikeus: Avustimme kuljetusalalla työskentelevää asiakastamme riita-asiassa käräjäoikeudessa. Työantaja tuomittiin suorittamaan asiakkaallemme tuntuva korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, 8/2018.

 • Liikennerikos: Edustimme liikenneturvallisuuden vaarantamisesta syytettyä asiakastamme käräjä- ja hovioikeuksissa. Asiakkaamme selvisi asiasta lopulta päiväsakoilla, 8/2018.

 • Työoikeus: Avustimme kahta kuljetusalalla työskentelevää asiakastamme työoikeudellisessa riita-asiassa käräjäoikeudessa. Vastapuoli tuomittiin lopulta suorittamaan asiakkaillemme korvaukset työsuhteen päättämisestä ja maksamattomista palkoista, 8/2018.


× Lähetä viesti!